List 1

प्रशासन–सुरक्षा

बिहिबार देखि काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा जारी २०७९ माघ १२,

बिहिबार देखि काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा जारीबिहिबार देखि काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा जारीबिहिबार देखि काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा जारी

List 2